Novosti / Eventi

Edukativna kampanja COVID-19 u Domovima zdravlja i ljekarnama

travanj, 2020.

U Domovima zdravlja i ljekarnama provodimo edukativnu kampanju COVID-19, u kojoj su preporuke i upute vezane za sigurnost i zaštitu stanovništva.

Kontakt

Na sve Vaše upite odgovorit ćemo vrlo brzo i predložiti način komunikacije sa željenom ciljanom skupinom.

+385 1 4684 960

info@b1media.hr

Novosti i događaji