Na 38 fakulteta prisutno je 93 000 studenata, a 11 000 nalazi se u studentskim domovima i studentskom centru. Mogući dnevni kontakt s porukom prelazi 60 minuta.
Studenti su ciljna skupina mladih ljudi otvorenih za nova iskustva i spremnih na praćenje svakog noviteta na tržištu.
Već i sad imaju značajnu kupovnu moć, a vremenom se ona sve više povećava kad je u pitanju stanovanje, odjeća, hrana, sport, zabava, kultura, putovanja…
Promocijom na fakultetima ulažete u značajan sadašnji i vrlo skori budući prihod.
Oglasna poruka odašilje se putem panoa B1 formata i pripadajućih pretinaca za letke koji su smješteni u ulaznim holovima i hodnicima fakulteta, kao i u studentskim menzama, kafićima i studentskim domovima. Ovo je dnevni medij blizu prodajnog mjesta koji se odlično nadopunjava s javnim prijevozom.

Promotivne mogućnosti:
•    oglašavanje na plakatima na hodnicima i učionicama
•    oglašavanje putem letaka i brošura
•    promocija proizvoda u ulaznim holovima fakulteta (degustacije, podjela uzoraka, preventivni pregledi.)
•    privjesnica na vratima  spavaonica u studentskim domovima

Na sve Vaše upite odgovorit ćemo brzo i predložiti način komunikacije sa željenom ciljanom skupinom Tel: 01 4684 960   Email: info@b1media.hr