U jednoj sezoni hrvatske plaže posjeti preko 10 milijuna stranih i domaćih turista.
Ciljana skupina, turisti koja su došli  na  odmor,  lako  primaju sve promotivne poruke na plaži.
Opušteni su i  često se nalaze u blizini prodajnog mjesta. Postoji li bolji psihološki trenutak za komunikaciju vaše poruke?
Od Savudrije do Cavtata, na 300 najfrekventnijih i najboljih plaža, u 90 najvećih turističkih središta, B1 Plakati postavili su funkcionalne i atraktivne kabine za presvlačenje, tornjeve za spasioce te info panoe koji dominiraju plažom i privlače pozornost svih posjetitelja. Prosječno 7 dana ,  4-5  sati dnevno moguć je kontakt s porukama na plaži. Oglašavanje na plažnim objektima,  garantira konkretne promotivne i prodajne rezultate.
Komunicirajte sa svojom ciljanom skupinom onda  kada nisu uhvaćeni u vrtlogu informacija, stresa,  obveza i posla, nego su opušteni i lako prihvaćaju promotivnu poruku koja se često odmah  realizira  ili  dugo pamti.
Promotivne mogućnosti:
•    Kabine za presvlačenje
•    Tornjevi za spasioce
•    Info panoi i kabine
•    Podjela promotivnih uzoraka
Na sve Vaše upite odgovorit ćemo brzo i predložiti način komunikacije sa željenom ciljanom skupinom. Tel: 01 4684 960   Email: info@b1media.hr