Sadržaj ove web publikacije isključiva je odgovornost tvrtke B1 Plakati d.o.o.

UNAPRIJEĐENJE PROIZVODNIH PROCESA NABAVKOM NOVOG SOFTVERA I INFORMATIČKE STRUKTURE

Tvrtka B1 Plakati d.o.o. uz podršku INFLIGO d.o.o.provela je projekt

„UNAPRJEĐENJE PROIZVODNIH PROCESA NABAVKOM NOVOG SOFTVERA I INFORMATIČKE STRUKTURE“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Svrha (cilj) Poziva

 • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

 • Optimizacija poslovnih procesa i integracija poslovnih funkcija

Specifični cilj projekta

 • Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

 • Nabava ERP sustava što će ubrzati i modernizirati složene komplekse poslovnih procesa, te povećanje kompetencija djelatnika.

Osnovni podaci o projektu

 • Naziv projekta: „Unaprijeđenje proizvodnih procesa nabavkom novog softvera i informatičke strukture“

 • Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ ; KK.03.2.1.19.0820

 • Trajanje: 27.08.2019.-27.12.2021.

 • Vrijednost projekta: 505.000,00 kuna

 • EU sufinanciranje: 328.250,00 kuna

Očekivani rezultati provedbe:

 • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva)(HRK): 921.750,00

 • Napredak u ukupnoj organizaciji poslovanja, boljim praćenjem poslovnih procesa, ljudskih resursa, te dugoročno i većom dobiti.

 • Jedinstvena baza podataka gdje se u cijelosti osigurava dostupnost informacija za sve zaposlene s benefitom brzog protoka.

 • Ostati u korak s digitalizacijom na tržištu marketinga te biti konkurentan i pružiti klijentima dodatne vrijednosti

 • Investicija u digitalne sustave prikaza sadržaja što će pridonijeti informativnom edukativnom razvoju društva

Kontakt : ante.bebic@b1media.hr , www.b1media.hr

Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr