U 360 osnovnih i srednjih škola prisutno je 350 000 učenika,  u vrtićima 47000roditelja i djece. Edukativne poruke su prisutne na više od 1500 panoa B1 formata. Prosječni mogući dnevni kontakt s porukom prelazi 60 minuta. Već dugi niz godina provodimo edukativno-preventivne kampanje u suradnji s resornim ministarstvima.

Pozivamo vas da budete pokrovitelji raznih edukativnih kampanja i na taj se način približite ovoj zanimljivoj ciljanoj skupini.
Prema svjetskim istraživanjima upravo su djeca  ta koja imaju sve veći utjecaj na sve kupnje unutar kućanstva, a posebno su zanimljivi kad su u pitanju proizvodi koji su upravo njima i namijenjeni.
Promotivne mogućnosti:
•    Edukativno oglašavanje na plakatnim površinama
•    Edukativni letci i brošure
•    Organizacija edukacija (zaštita okoliša …) i preventivnih pregleda
Na sve Vaše upite odgovorit ćemo vrlo brzo i predložiti način komunikacije sa željenom ciljanom skupinom. Tel: 01 4684 960   Email: info@b1-plakati.hr