Novosti / Eventi

Oglašavanje u marinama.

veljača, 2020.

Od 01.03. možete oglasiti svoj proizvod/uslugu u 2o tak ACI Marina diljem cijelog Jadrana.

Izloženost poruci u marini traje 4-5 sati, a doseg  je od 850. 000 posjetitelja u sezoni.

Mogućnosti oglašavanja su : B1 panoi u izlozima, Digitalni display, B4 desktop i A4 deskwindow na recepciji, Marina Box, B3 pano (prostor za osobnu higijenu), Jumbo pano, Oslikani ulaz,

Informativna mapa/ploča, podjela letaka, brošura te promocije.

Kontakt

Na sve Vaše upite odgovorit ćemo vrlo brzo i predložiti način komunikacije sa željenom ciljanom skupinom.

+385 1 4684 960

info@b1media.hr

Novosti i događaji